Начало КНИГАТА СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА
ИНФОРМАЦИОННАТА ВСЕЛЕНА


В НАЧАЛОТО БЕ ИНФОРМАЦИЯТА

Значението и ролята на информацията в развитието на Вселената.
Основите на Глобалната информатика - ново научно направление.

ПЪТЯТ НА СЛОВОТО
Словото като информационен носител - основен фактор за развитието на човека.

ВЕЛИКИТЕ ПИСАНИЯ
Ролята на писмеността като информационен носител за появата и развитието на цивилизацията.

ИЗОБРЕТЕНИЕТО НА ГУТЕНБЕРГ
Печатарството - качествен скок в информационния обмен - голям тираж, ниска цена,
висока скорост - основна предпоставка за възникването на Ренесанса.

БУМЪТ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ
Телекомуникациите - невиждан трансфер на информация - моментална връзка,
неограничен обхват - гръбнакът и артериите на индустриалната епоха.

СЪНЯТ НА ЕДИН УЧЕН
Компютърът - нова ера в обработката на информация.

СВЕТОВНАТА МРЕЖА
Интернет - върхът в информационния обмен между хората.

ТОТАЛЕН ИНТЕРНЕТ
Прогноза за развитието на мрежата и някои последици от нея.

СТЪПАЛАТА НА ВЪЗХОДА
Обобщение на ролята на информацията в развитието на човешкия прогрес,
водеща до апогея на цивилизацията - достигане до абсолютното познание.


ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ИНФОРМАТИКАТА
Приликите и аналогиите в компютърната информатика и живата природа.

РОЖДЕСТВОТО НА КОМПЮТЪРА
Как простата електроника се превръща в компютър - някои основни принципи.

МЕКА ПАМЕТ
Как електрониката се сдобива с истинска памет.

КОМПЮТЪРНАТА И ПРИРОДНАТА ИНФОРМАТИКА
Съпоставката на информатиката в техниката и в природата запълва много бели петна в науката.

ТЛЕННИЯТ ХАРДУЕР И БЕЗСМЪРТНИЯТ СОФТУЕР
Принципните аналогии в човека и в компютъра.

БИОЛОГИЧНОТО ПРОГРАМИРАНЕ
Как природата усъвършенства видовете.

ПРИНЦИПЪТ НА СЛУЧАЙНОСТТА
Случайността като основен творчески фактор в еволюцията.

ГРЕШКАТА Е ВЯРНА
Случайността като творчески фактор в кибернетиката.

УЧИЛИЩЕТО НА ЖИВОТА
Програмиране на условните рефлекси при животните.

ВЪРХОВНИЯТ ГЛАВНОКОМАНДВАЩ
Същност на съзнанието и подсъзнанието и причините за разделението им.

ДИГИТАЛНИТЕ ИНФЕКЦИИ
Компютърните вируси като проява на самостоятелен живот.

ВИРТУАЛЕН МЕТАБОЛИЗЪМ
Пътят за създаване на изкуствен интелект.

БОГ Е СЪРВЪР
Хипотеза за съществуването на универсална информационна банка в природата.

НАУКА И РЕЛИГИЯ
Анализ на възможните източници на информация в религиите.

РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ЗНАНИЕТО И ВЯРАТА
Фундаменти на научния подход при изследване на явленията.


ФЕНОМЕНЪТ ЕКСТРАСЕНС
Въведение в проблематиката - демистификация на способностите на екстрасенсите.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ
Въвеждане на понятията свръхсетивни възприятия и дистанционно
безконтактно въздействие върху жива и нежива материя.

СВРЪХСЕТИВНИТЕ ВЪЗПРИЯТИЯ
Описание на методиката на биолокацията, диагностиката, телепатията, ясновидството и др.

БЕЗКОНТАКТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Описание на методиката на лечебно въздействие върху хора, растения, животни и клетъчни култури.
Описание на физико-химични въздействия върху нежива материя, телекинеза, левитация и пирокинеза.

НИВОТО НА СЪВРЕМЕННИТЕ НАУЧНИ ЗНАНИЯ
по въпросите на свръхсетивните възприятия и телевъздействията
Обобщаване на научните резултати и анализиране на неясните моменти.

ЩО Е НАУЧЕН ЕКСПЕРИМЕНТ И НАУЧЕН ПОДХОД?
Определение на правилата в описателната, експерименталната и теоретичната наука.

ПО СЛЕДИТЕ НА ФАКТИТЕ
Представяне на фактологията - експерименти, наблюдения и публикации.

БИОЛОКАЦИЯ В ПРАКТИКАТА
Примери за практическо приложение на биолокацията.

ЖИВИТЕ СКЕНЕРИ
Примери за свръхсетивна диагностика.

СВРЪХСЕТИВЕН ТЕЛЕМОСТ
Експерименти с дистанционна диагностика.

НАУКА В СТРАНАТА НА ЧУДЕСАТА
Примери за ясновидство.

ОТВЪД ХОРИЗОНТА НА ВРЕМЕТО
Примери за прогнозиране на бъдещето.

ЛОВЦИ НА “ДУХОВЕ”
Анализ на въображаемите контакти с други форми на разум.

ОТКРИТИЕТО НА Д-Р ПЛАЦЕБО
Анализ на плацебо ефекта - автосугестивна психотерапия.
Примери за лечение на хора.

ЕЛИМИНИРАНЕ НА СУГЕСТИЯТА
Експерименти за елиминиране на плацебо ефекта.

ОФИЦИАЛНО ПОТВЪРЖДЕНИЕ
Резултати от официални медицински експерименти, провеждани от МНЗ.

РАЗСТОЯНИЕТО НЯМА ЗНАЧЕНИЕ
Примери с дистанционно лечение от 2000 км.

ЗАПИСКИТЕ НА ЕДИН ЗДРАВОМИСЛЕЩ
Апаратурен метод за проверка на екстрасенси лечители.

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ
Странични ефекти при лечебното въздействие.

НОЖ С ДВЕ ОСТРИЕТА
Съзнателно отрицателно въздействие.

ЧЕТИРИНОГИ ПАЦИЕНТИ
Примери за лечение на животни.

ПАЦИЕНТИ В САКСИИ
Примери за лечение на растения.

ЖАЖДАТА ЗА ПАНАЦЕЯ
Примери за въздействие върху клетъчни култури.

ПОДЧИНЯВАНЕ НА МАТЕРИЯТА
Примери за телекинеза.

ЖИВИТЕ КОМПЮТРИ
Математиците-чудо.


ИСТИНАТА Е НЯКЪДЕ ТУК
Обяснение на всички аспекти на феномена екстрасенс.

БИОИНФОРМАТИКАТА
Фундаментални прилики между човека и компютъра.

РАБОТНА ХИПОТЕЗА
Принципи на свръхсетивните възприятия.

ТРИТЕ УСЛОВИЯ НА МИСЛЕНАТА УГОВОРКА
Основни правила за получаване на свръхсетивна информация.

ИНФОРМАЦИОННИЯТ ШУМ
Анализ на причините за изкривяване на свръхсетивната информация.

ДИАЛЕКТИКА НА СЪДБАТА
Принцип на прогнозирането на бъдещи събития.

ДО ГРАНИЦИТЕ НА СЛУЧАЙНОСТТА
Пример за нагледно обяснение на принципа за прогнозиране.

ЗАДЕН ХОД С МАШИНАТА НА ВРЕМЕТО
Принципи на свръхсетивното извличане на информация за минали събития.

ВИРТУАЛНАТА СИМУЛАЦИЯ
Основа на феноменалните прояви на човешката психика.

СИЛАТА НА МИСЪЛТА
Основни принципи на дистанционните безконтактни въздействия.

ЖИВАТА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА
Принципи на въздействие върху жива материя.

ХАКЕРИ НА МАТЕРИЯТА
Принципи на въздействие върху нежива материя.

ПОЩЕНСКИЯТ КОД НА РАБОТНИЯ ОБЕКТ
Принципи на адресиране на работния обект.

РИТУАЛИ - МАКРОСИ
Превръщането на рутинни действия в макроси или пароли.

СВРЪХСЕТИВНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ БЕЗ ЕКСТРАСЕНС
Автосеанси по системата на Дубицки.

ОКУЛТНИТЕ САЙТОВЕ
Обяснение на някои възможни ефекти от религиозните култове.

РАВНОПРАВНИ УЧАСТНИЦИ
Свободен достъп до природните информационни канали.

В СВЕТА НА АБСОЛЮТНАТА ПРОЗРАЧНОСТ
Тенденции в бъдещото развитие на свръхсетивните способности у човека.

ВИРТУАЛНО БЕЗСМЪРТИЕ
Още малко разсъждения за тленния хардуер и безсмъртния софтуер.

ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТА
Анализ на възможностите за откриване и обучение на екстрасенси.

НЕОСЪЗНАТА ДАРБА
Хора, ползващи свърхсетивни умения, без да осъзнават това.

НЕВИДИМИЯТ ФРОНТ
Скрити екстрасенси, тайно практикуващи своите дарби.


ОБРАТНАТА СТРАНА НА МЕДАЛА
Някои негативни аспекти на феномена екстрасенс.

ФЕНОМЕНЪТ НА ВЯРАТА
Механизмът на възникване на вярата. Цената на лековерието.

ТЕЗАТА И ФАКТЪТ
Разликата между тезата и факта. Как да разграничаваме реалното от измисленото?

ПСЕВДОНАУКИТЕ
Разликата между наука и учение. Заблудите в опитите за обяснение и спекулациите с феномена.

ЗЛАТНОТО ПРАВИЛО НА ДЕМАГОГИЯТА
Всичко хубаво е благодарение на ... , а всичко лошо е въпреки че ...

ЦАРИЧИНА ДУПКА
Пример за механизма на възникване на вярата и последиците от лековерието.
Или как група екстрасенси две години въртяха на малкия си пръст генералния щаб на армията.


ИНФОРМАЦИОННАТА ВСЕЛЕНА
Заключение.

ЕТАЖИТЕ НА РАЗУМА
Чуждите цивилизации и нашето място във Вселената.

ХОМО ИНФОРМАТИКУС
Преминаване от вярващия човек към знаещия човек.


ИЗВОДИ
Фундаментални изводи за информационната същност на всички процеси в природата.


НЯКОЛКО ДУМИ ЗА АВТОРА
Биографична справка от д-р Георги Маринов.

ПОД ЛУПАТА НА ФИЛОСОФА
Рецензия от проф. Стою Стоев.

НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА
Оправдание за двадесет годишното закъснение на книгата.


БЕЛЕЖКИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ИЛЮСТРАЦИИ