Начало КНИГАТА ПЕЧАТНИ ГРЕШКИ

ПЕЧАТНИ ГРЕШКИ

Тук ще показваме някои печатни грешки, открити в първото издание на книгата Информационната вселена.


Страница: 2
Ред: последен
Написано: ASBN
Да се чете: ISBN


Страница: 91
Ред: последен
Написано: 1996 - 1997 г.
Да се чете: 1986 - 1987 г.


Страница: 212
Трета илюстрация - снимка на кълнове.
Написано:    ЗАРАЗЕНИ      ТРЕТИРАНИ     КОНТРОЛА
Да се чете:  КОНТРОЛА    ТРЕТИРАНИ     ЗАРАЗЕНИ


Страница: 228
Ред: последен
Написано: ASBN
Да се чете: ISBN


Задна корица
Ред: 8
Написано: преспектива
Да се чете: перспектива